UPPLYSNING OM ÅNGERRÄTT


» Upplysning om "Ångerrätt vid köp"
I den följande upplysningen om ångerrätten informerar vi utförligt om din lagstadgade ångerrätt i samband med varje köp av modeartiklar. Du är enligt lag berättigad till denna ångerrätt, oavsett om du köper modeartiklar på vår online-plattform inom ramen för ett VIP-medlemskap eller om du köper hos oss utan att vara VIP-medlem.

Ångerrätt:
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger tar varan i fysisk besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du till TechStyle Fashion Group Ltd, 25 Wilton Road, London, SW1V 1LW, Storbritannien, per telefon 08-44683882 eller per e-post support@justfab.se skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt:
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss eller överlämna den till TechStyle Fashion Group Ltd c/o Bleckmann Solutions B.V. VE-Commerce Logistic Campus John Hicksstraat 22 Trade Port Noord 5928 RR Venlo, The Netherlands, utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.


» Upplysning om "Ångerrätt vid VIP-Medlemskap"

I den följande upplysningen om ångerrätten informerar vi dig utförligt om din lagstadgade ångerrätt i samband med ingående av ett VIP-medlemskap. Du är enligt lag berättigad till denna ångerrätt och den är oberoende av och gäller vid sidan om den ångerrätt som du är berättigad till i samband med köp av modeartiklar på vår online-plattform.

Ångerrätt:
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks.

Vill du utöva ångerrätten ska du till TechStyle Fashion Group Ltd, 25 Wilton Road, London, SW1V 1LW, Storbritannien eller per telefon 08-44683882 skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post). Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt:
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.


Ta vårt quiz för att ta del av erbjudandet för nya VIPs!
Redan medlem?