Dataskyddspolicy | JustFab
Dataskyddsförklaring

1. Ansvarigt företag

Ansvarigt företag för insamling, bearbetning och användning av personrelaterade uppgifter är:

JUSTFAB (UK) Ltd, a TechStyle Fashion Group company
38 St Martin’s Lane
London, WC2N 4ER
Storbritannien

2. Användning av JustFab

2.1. Som besökare av JustFab.se utan medlemskap (läs mer om detta i siffra 6): När du besöker en webbsida skickas loggfiler från din webbläsare till respektive hemsida för att möjliggöra överföring av information.

2.2. Om du har ett medlemskap hos JustFab aktiverar vi en lösenordskyddad direktåtkomst till ditt medlemskonto. I detta medlemskonto finns de kunduppgifter som du har angivit. Dina personliga uppgifter överförs i kodad form med hjälp av kodningssystemet SSL (Secure Socket Layer). Vi garanterar inget absolut skydd men vidtar de nödvändiga säkerhetsåtgärderna. Du är skyldig att sekretessbehandla de personliga inloggningsuppgifterna och att endast använda funktionen "Fortsätta vara inloggad" på en dator som inte används av flera användare.

3. Insamling, bearbetning och användning av personrelaterade uppgifter

3.1. Med personrelaterade uppgifter avses alla uppgifter om sakliga eller personliga förhållanden för en identifierad eller identifierbar fysisk person. Personrelaterade uppgifter är kunduppgifter (t ex uppgifter som för- och efternamn, födelsedatum, bankuppgifter etc.) samt användningsuppgifter som är nödvändiga för att nyttja nätverket (t ex lösenord för inloggning i nätverket).

3.2. Vi samlar in, bearbetar och använder dina personrelaterade uppgifter för att hantera ditt medlemskap hos JustFab och för att genomföra en avtalskonform bearbetning av dina inköp av modeartiklar från JustFab. Detta omfattar även skapandet av ett medlemskonto och användning av dina uppgifter för den nödvändiga tekniska administrationen av webbsidan samt för egna marknadsföringsändamål.

3.3. Utan ditt uttryckliga samtycke lämnas dina uppgifter endast vidare till tredje part såvida det är nödvändigt för att genomföra avtalet (t ex transport- och logistikföretag) eller för betalning (t ex banker eller inkassoföretag). Dessa tjänsteleverantörer förpliktar sig uttryckligen att endast använda uppgifterna i samband med uppfyllelse av avtalsskyldigheten.

3.4. Vi raderar dina personrelaterade uppgifter när de inte längre är nödvändiga för att uppfylla det ändamål som avses med lagringen och inga lagstadgade lagringsskyldigheter talar emot detta eller när lagringen är otillåten.

Jag samtycker till att JustFab samlar in, bearbetar och använder mina personrelaterade uppgifter för att genomföra mitt medlemskap hos JustFab och i syfte att hantera mina inköp av modeartiklar från JustFab på ett avtalskonformt sätt.

4. Nyhetsbrev

Om du har beställt vårt nyhetsbrev genom att klicka på det fält som är avsett för detta ändamål samlar vi in och använder din e-post-adress för att skicka dig vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till detta med verkan för framtiden (t ex genom att klicka på länken för avbeställning som finns i nyhetsbrevet eller på vår webbsida).

5. Cookies

5.1. Vad är cookies?
Cookies och flash cookies är små textfiler som läggs in på ditt datamedium, det vill säga på din dators hårddisk, och som sparar vissa inställningar och data för kommunikationen mellan vårt system och din webbläsare. Det finns så kallade session-cookies som raderas när webbläsaren stängs och så kallade permanenta cookies som sparas under en längre tid på ditt datamedium.

Om du inte är införstådd med att cookies sparas kan du i inställningarna för din webbläsare när som helst generellt förbjuda att cookies sätts eller när som helst radera redan satta cookies. Vi vill påpeka att det i så fall kan hända att webbsidan inte längre fungerar som den ska (läs mer om detta i punkt 5.4).

5.2. Hur använder vi cookies?
JustFab använder både session-cookies och permanenta cookies. Cookies är nödvändiga för att göra det bekvämare att surfa på vår webbsida och för att säkerställa att webbsidan fungerar som den ska. Session-cookies har t ex till uppgift att visa modeartiklarna i kundvagnen under ditt besök. Våra permanenta cookies har t ex till uppgift att i ditt medlemskonto visa de modeartiklar som skulle kunna intressera dig. I detta sammanhang sker ingen koppling till personrelaterade uppgifter och vi får enbart anonymiserad information om exempelvis vilka sidor på JustFab som har besökts och vilka produkter som har betraktats.

5.3. Hur använder tredje part cookies?
För att optimera vårt utbud använder sig även tredje part av cookies. Cookies från tredje part är i synnerhet följande:

• Denna webbsite använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbisdan. Den information som cookien skapar om hur du använder denna webbsida överförs i regel till en server som tillhör Google i USA och sparas där. Skulle IP-anonymiseringen på denna webbsite aktiveras skulle IP-adresser inom EU:s medlemsstater och andra stater som omfattas av avtalet om det europeiska ekonomiska samarbetsområdet emellertid först förkortas av Google. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av innehavaren av denna webbsite kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbsiten, för att sammanställa rapporter om dina aktiviteter på webbsiten och för att tillhandahålla innehavaren av webbsiten ytterligare tjänster beträffande användningen av webbsiten och Internet. Den IP-adress som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics kopplas inte till annan data från Google. Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra en inställning i programvaran till din webbläsare. Vi vill påpeka att du i så fall inte kommer att kunna använda alla funktioner på webbsiten i full omfattning. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

• Vi använder så kallade DoubleClick DART-cookies från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google"), som gör det möjligt för Google att använda information om ditt besök på vårt nätutbud och andra webbsidor på så sätt att vissa reklamåtgärder kan anpassas. På detta sätt garanteras reklamens frekvens med hjälp av standardiserade kriterier. Du kan förbjuda att DoubleClick-cookies sätts (läs mer om detta i punkt 5.4).

5.4. Hur kan jag blockera användning av cookies?
Du kan förhindra att cookies används genom att göra en inställning i programvaran till din webbläsare. Du kan även ställa in att cookies bara får användas om du har samtyckt till det. Det kan emellertid leda till att sidorna och funktionerna på JustFab inte längre kan användas eller bara användas i begränsad omfattning.

Du kan dessutom förhindra att den data som skapas av cookien och som hänför sig till din användning av webbsiten (inklusive din IP-adress) registreras av Google och att denna data bearbetas av Google genom att du laddar ner och installerar den webbläsarplugin som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. DDu kan inaktivera användningen av DoubleClick DART-cookien på webbsiten genom Google genom att öppna Googles dataskyddssida: http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html.

Jag samtycker till att JustFab eller tredje part använder cookies och därmed mina användningsuppgifter. Jag samtycker dessutom till att dessa cookies fortfarande finns sparade efter mitt besök på JustFab för att kunna hämtas vid efterföljande besök. Detta samtycke kan jag i framtiden när som helst återkalla genom att jag förbjuder cookies i mina webbläsarinställningar.

6. Loggfiler

6.1.
6.1. Varje gång våra sidor besöks överförs användningsuppgifter av den aktuella webbläsaren och sparas i protokollfiler, de så kallade server-loggfilerna. De dataposter som sparas innehåller datum och klockslag för besöket, namnet på den sida som har öppnats, IP-adress, referrer-URL, överförd datamängd, produkt- och versionsinformation om den webbläsare som har använts.

6.2.
6.2. Med förbehåll för eventuella lagstadgade lagringsskyldigheter raderas eller anonymiseras användarnas IP-adresser efter användningen.

7. Användning av social plugins

7.1. Användning av Facebook-plugins

• På vår webbsite används så kallade social plugins ("plugins") för det sociala nätverket Facebook, som bedrivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Dessa plugins kännetecknas av en Facebook-logotyp eller tillägget "Social plug-in för Facebook" eller "Facebook Social Plugin". En översikt över Facebook-plugins och hur de ser ut hittar du här: http://developers.facebook.com/plugins. När du hämtar en sida på vår webbportal som innehåller en sådan plugin upprättar din webbläsare en direkt förbindelse till Facebooks servrar. Innehållet i denna plugin överförs direkt till din webbläsare av Facebook och kopplas till sidan. Genom denna koppling får Facebook informationen att din webbläsare har öppnat den aktuella sidan på vår webbportal även om du inte har någon Facebook-profil eller är inloggad på Facebook för tillfället. Denna information (samt din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en server i USA som tillhör Facebook och sparas där. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook genast koppla ditt besök på vår webbsida till din Facebook-profil. Om du interagerar med dessa plugins och t ex klickar på "Gilla"-knappen eller lämnar en kommentar överförs denna information likaledes till en server som tillhör Facebook och sparas där. Informationen publiceras dessutom på din Facebook-profil och visas för dina Facebook-vänner. Ändamålet och omfattningen av dataregistreringen och den fortsatta bearbetningen och användningen av uppgifterna genom Facebook, dina rättigheter i detta sammanhang liksom inställningsmöjligheter för att skydda din privatsfär framgår av Facebooks dataskyddsinformation: http://www.facebook.com/policy.php. Om du inte vill att Facebook kopplar de uppgifter som har samlats in via vår webbportal direkt till din Facebook-profil måste du logga ut dig ur Facebook innan du besöker vår webbsida. Du kan även blockera laddning av Facebook-plugins med hjälp av add-ons för din webbläsare, t ex med "Facebook Blocker" (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

7.2. 7.2. Användning av Google+ plugins (t ex "+1")

På vår webbsite används så kallade plugins för det sociala nätverket Google+ som bedrivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Dessa plugins känns t ex igen på knappar med tecknet "+1" mot vit eller färgad bakgrund. En översikt över Google plugins och hur de ser ut hittar du https://developers.google.com/+/plugins. När du öppnar en sida på vår webbportal som innehåller en sådan plugin upprättar din webbläsare en direkt förbindelse till Googles servrar. Innehållet i denna plugin överförs direkt till din webbläsare av Google och kopplas till sidan. Genom denna koppling får Google informationen att din webbläsare har öppnat den aktuella sidan på vår webbportal även om du inte har någon profil på Google+ eller är inloggad på Google+ för tillfället. Denna information (samt din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en server i USA som tillhör Google och sparas där. Om du är inloggad på Google+ kan Google genast koppla ditt besök på vår webbsite till din Google+ profil. Om du interagerar med dessa plugins och t ex klickar på "+1"-knappen överförs denna information direkt till en server som tillhör Google och sparas där. Informationen publiceras dessutom på Google+ och visas där för dina kontakter. Ändamålet och omfattningen av dataregistreringen och den fortsatta bearbetningen och användningen av uppgifterna genom Google, dina rättigheter i detta sammanhang liksom inställningsmöjligheter för att skydda din privatsfär framgår av Googles dataskyddsinformation. Om du inte vill att Google kopplar de uppgifter som har samlats in via vår webbportal direkt till din profil på Google+ måste du logga ut dig ur Google+ innan du besöker vår webbsida. Du kan även blockera laddning av Google-plugins med hjälp av add-ons för din webbläsare, t ex med script-blockeraren "NoScript" (http://noscript.net/).

7.3. Användning av Twitter-plugins (t ex "Twitter"-knapp)

På vår webbsida används så kallade plugins från mikroblogg-tjänsten Twitter som bedrivs av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Dessa plugins kännetecknas av en Twitter-logotyp exempelvis i form av en blå "Twitter-fågel". En översikt över Twitter-plugins och hur de ser ut hittar du här: https://twitter.com/about/resources/buttons. När du öppnar en sida på vår webbportal som innehåller en sådan plugin upprättar din webbläsare en direkt förbindelse till Twitters servrar. Innehållet i denna plugin överförs direkt till din webbläsare av Twitter och kopplas till sidan. Genom denna koppling får Twitter informationen att din webbläsare har öppnat den aktuella sidan på vår webbportal även om du inte har någon profil på Twitter eller är inloggad på Twitter för tillfället. Denna information (samt din IP-adress) överför din webbläsare direkt till en server i USA som tillhör Twitter och sparas där. Om du är inloggad på Twitter kan Twitter genast koppla ditt besök på vår webbsite till ditt Twitter-konto. Om du interagerar med dessa plugins och t ex klickar på "Twitter"-knappen överförs även denna information direkt till en server som tillhör Twitter och sparas där. Informationen publiceras dessutom på ditt Twitter-konto och visas där för dina kontakter. Ändamålet och omfattningen av dataregistreringen och den fortsatta bearbetningen och användningen av uppgifterna genom Twitter, dina rättigheter i detta sammanhang liksom inställningsmöjligheter för att skydda din privatsfär framgår av Twitters dataskyddsinformation: https://twitter.com/privacy. Om du inte vill att Twitter kopplar de uppgifter som har samlats in via vår webbportal direkt till ditt Twitter-konto måste du logga ut dig från Twitter innan du besöker vår webbsida. Du kan även blockera laddning av Twitter-plugins med hjälp av add-ons för din webbläsare, t ex med script-blockeraren "NoScript" (http://noscript.net/).

8. Databearbetning utanför EES

JustFab.se bedrivs tekniskt och administreras av vårt moderbolag, TechStyle, Inc., 800 Apollo Street, El Segundo, Kalifornien i Förenta staterna av Amerika (USA). Uppgifter som har samlats in på de svenskspråkiga sidorna överförs av din dator till servrarna i USA där. Vi säkerställer att behandlingen av uppgifter utanför EES överensstämmer med EU-direktiven 95/46/EC samt nationell lagstiftning. Techstyle Inc. följer U.S: - EU: s skyddsram för integritet och följer således även den europeiska lagen om uppgiftsskydd.

9. Information, rättelse, spärrning och radering av uppgifter; rätt att göra invändningar

9.1.Du kan utan kostnad begära upplysning om vilka uppgifter som finns sparade hos oss och att uppgifterna rättas, spärras eller raderas. Du kan kontakta oss närsomhelst, se nedan för kontaktuppgifter. Skicka oss även ett dokument som styrker din identitet (t ex en kopia av ditt ID-kort) så att vi kan kontrollera att din begäran även verkligen kommer från den person i vilkens namn den skickas.
Kontakta:
JUSTFAB (UK) Ltd, a TechStyle Fashion Group Company
38 St Martin’s Lane
London, WC2N 4ER
Storbritannien
Email: Support@justfab.co.uk

9.2. Du kan dessutom invända mot fullständig eller delvis insamling, bearbetning eller användning av dina uppgifter genom JustFab såsom beskrivs i denna dataskyddsförklaring (see 9.1 för kontaktuppgifter. Tänk på att användningen av JustFab kan vara begränsad eller uteslutas om vi inte längre får använda dina uppgifter till följd av en invändning.

Aktuell version 07/2017