Affärsvillkor

Villkor

Välkommen till JustFab.se! Med våra villkor vill vi informera dig exakt om detaljerna i användningen av vår webbplats, om medlemskapet på JustFab och köp av sportmode och andra mode- och livsstilsprodukter på JustFab.

För att du ska få en översikt över de viktigaste punkterna i villkoren har vi gjort en kort sammanfattning:

 • Vårt erbjudande riktar sig uteslutande till konsumenter.
 • När du registrerar dig för ett konto på JustFab.se registrerar du dig för ett gratis grundmedlemskap som ger dig möjlighet att ta del av våra månatliga klädförslag och gör det möjligt för dig att göra beställningar på JustFab.se.
 • Om du bestämmer dig för att bli VIP-medlem under beställningsprocessen gäller följande:
  • Ditt VIP-medlemskap förpliktigar oss att skicka dig månatliga klädförslag som skräddarsytts efter dina preferenser på förmånliga villkor. I gengäld samtycker du till att betala den överenskomna VIP-medlemsavgiften varje månad.
  • Du kan hoppa över ditt VIP-medlemskap fram till den 5:e varje månad för månaden i fråga via motsvarande funktion i ditt medlemskonto (enligt definitionen och specifikationen i Avsnitt 5.3 och 5.4). Vi kommer inte heller att debitera den överenskomna avgiften för VIP-medlemskap om du handlar före den 5:e varje månad (enligt definitionen och specificeringen i Avsnitt 5.3 och 5.4). Viktigt: Om du inte hoppar över ditt VIP-medlemskap eller om du inte handlar före den 5:e i en månad kommer den överenskomna VIP-medlemsavgiften att debiteras från din angivna betalningsmetod och krediteras ditt medlemskonto. Du kan när som helst byta detta Tillgodohavande (inom 36 månader från det datum då det krediterades till ditt medlemskonto) på JustFab.se i samband med ett köp.
  • VIP-medlemskapet kan avslutas när som helst.
 • Detaljerna om din ångerrätt i händelse av ett köp eller i samband med ditt VIP-medlemskap finns i vår separata »Ångeranvisning i Avsnitt 20.
 • Efter köpet har du en frivillig returrätt utöver den lagstadgade ångerrätten. Om du utnyttjar den frivilliga returrätten kommer ett Tiillgodohavande att sättas in på ditt medlemskonto.
 • Du har naturligtvis också rätt till dina lagstadgade rättigheter i händelse av fel.

Observera: Denna korta sammanfattning ersätter inte villkoren. Endast följande villkor är avgörande för vårt avtalsförhållande.

Läs följande villkor noggrant. Du kan även skriva ut dem med webbläsarens utskriftsfunktion eller ladda ner dem här som »pdf och spara dem på din dator. Kontakta oss om du har några frågor!

Innehållsöversikt

 1. Omfattning av dessa villkor
 2. Allmän information om användningen av JustFab
 3. Registrering på JustFab som basmedlem
 4. Grundmedlemskap i JustFab: avtalsinnehåll, utförande, rättigheter och skyldigheter
 5. JustFab VIP-medlemskap: avtalsinnehåll, prestanda, rättigheter och skyldigheter
 6. JustFab-Tillgodohavanden: förvärv, inlösen, giltighet
 7. Köp av Produkter
 8. Lagring och tillgänglighet av en kopia av avtalet
 9. Priser, fraktkostnader, prisjustering
 10. Tillgänglighet, leverans och sändning
 11. Betalning av inköpspris och betalning av produkter
 12. Äganderättsförbehåll
 13. Lagstadgad ångerrätt och ytterligare frivillig returrätt
 14. Ansvar för fel och samspelet mellan ångerrätt/returrätt och rättigheter i fall av fel
 15. Avtalsbrott, ansvar
 16. Immateriella rättigheter
 17. Förbehåll för ändringsrätt
 18. Gällande lag
 19. Diverse, Europeisk plattform för tvistlösning online
 20. Ångeranvisning, Produktköp och VIP-medlemskap

1. Omfattning av dessa villkor

1.1. JustFab.se är en onlinetjänst (”JustFab”) som tillhandahålls av TechStyle Fashion Group Ltd., 25 Wilton Road, London SW1V 1LW, Storbritannien (”vi”, ”oss”, ”vår”). Om du har kommentarer och synpunkter kan du kontakta oss på ovanstående adress eller via e-post på support@justfab.se eller per telefon på telefonnummer 08-44683882.

1.2. Våra villkor (”Villkoren”) gäller för JustFabs webbplats under domänen JustFab.se. Villkoren utgör vår avtalsgrund för användningen av JustFab och reglerar (1) den allmänna användningen av JustFab, (2) ingåendet, omfattningen, implementeringen och uppsägningen av ett medlemskap på JustFab och (3) köp av sportmode och andra mode- och livsstilsprodukter via JustFab (”Produkter”).

1.3. Användningen av JustFab som medlem samt inköp och leverans av Produkter baseras uteslutande på dessa Villkor. Du kan spara eller skriva ut Villkoren som en »pdf. När du har gjort en beställning skickar vi dem via e-post. Den aktuella versionen av Villkoren finns tillgänglig online på JustFab.se. Äldre versioner skickas till dig via e-post på begäran.

2. Allmän information om användningen av JustFab

2.1. För att kunna köpa Produkter på JustFab måste du registrera dig som basmedlem (se »Avsnitt 3 och 4). Du kan också registrera dig för ett VIP-medlemskap, vilket bland annat gör det möjligt för dig att köpa Produkter på exklusiva villkor (se »Avsnitt 5 och 6).

2.2. JustFab riktar sig uteslutande till konsumenter. Du är en konsument om du använder JustFab som en fysisk person för sådana ändamål som inte kan hänföras till en yrkesaktivitet, egenföretagande eller frilansande verksamhet.

2.3. Avtalsspråket är svenska.

Basmedlemskap och VIP-medlemskap

3. Registrering på JustFab som basmedlem

3.1. Efter att ha slutfört det integrerade livsstilsfrågetestet och använt registreringsfunktionen kan du lämna in ett erbjudande om att ingå ett basmedlemskap på JustFab.

3.2. Du kan (endast) registrera dig om du antingen har uppnått myndighetsålder och obegränsad juridisk kapacitet eller om du använder JustFab med samtycke från din vårdnadshavare.

3.3. Vi godtar ditt erbjudande genom att aktivera ditt medlemskonto. Detta skapar ett avtal mellan dig och oss för användningen av JustFab baserat på dessa Villkor.

3.4. Du har ingen rätt att aktivera ett medlemskonto. Dessutom förbehåller vi oss rätten att radera flera registreringar.

4. Grundmedlemskap i JustFab: avtalsinnehåll, prestation, rättigheter och skyldigheter

4.1. Baserat på det basmedlemskapet kan du köpa Produkter på JustFab enligt villkoren för basmedlemmar.

4.2. Vi åtar oss att presentera Produkter från vår nuvarande kollektion som är skräddarsydda efter din modesmak på den första i månaden.

4.3. Du är skyldig att alltid hålla dina personuppgifter på ditt medlemskonto uppdaterade så att det basmedlemskapet kan genomföras problemfritt. Vi informerar dig i detalj om användningen av dina uppgifter i vår »Dataskyddspolicy.

4.4. Det basmedlemskapet har ingen minimiperiod och kan avslutas av dig när som helst utan föregående meddelande. Ytterligare information om uppsägning av ditt basmedlemskap (utgångsdatum, kontaktuppgifter osv.) förklaras på våra »hjälpsidor. För oss gäller en uppsägningstid om fyra veckor.

5. JustFab VIP-medlemskap: Avtalsinnehåll, genomförande, rättigheter och skyldigheter

5.1. Utöver ditt basmedlemskap kan du bli VIP-medlem genom att ingå ett betalt VIP-medlemskap under beställningsprocessen. Du ingår VIP-medlemskapet i samband med din beställning genom att beställa Produkter, på de villkor som endast erbjuds VIP-medlemmar.

5.2. VIP-medlemskapet ger dig utökade funktioner och förmåner: Du kan beställa Produkter som är reserverade för VIP-medlemmar eller köpa Produkter på exklusiva villkor (t.ex. vid en tidigare tidpunkt eller till ett lägre pris). Om du väljer detta alternativ kommer du också – om tillämpligt baserat på ditt separata samtycke – att få e-postmeddelanden, nyhetsbrev, specialerbjudanden och andra uppdateringar för att ytterligare förbättra din shoppingupplevelse.

5.3. Genom att registrera dig för ett VIP-medlemskap samtycker du till att antingen (i) pausa ditt VIP-medlemskap enligt »Avsnitt 5.4 senast den 5:e varje månad (”Hoppa över”) eller (ii) handla, genom eller utan att lösa in ett VIP-medlems-tillgodohavande (”Tillgodohavande”), en Produkt på JustFab senast den 5:e varje månad (”Handla”) eller (iii) betala den överenskomna månatliga VIP-medlemsavgiften varje månad. Om du inte Hoppar över eller Handlar enligt »Avsnitt 5.4 kommer vi att debitera din betalningsmetod med den överenskomna VIP-medlemsavgiften. Du kan när som helst kontrollera beloppet för den överenskomna VIP-medlemsavgiften på ditt konto eller här. Detta belopp kommer att sättas in som ett Tillgodohavande på ditt medlemskonto för framtida köp på JustFab. Detaljerad information om Tillgodohavandet och inlösen av ett Tillgodohavande finns under »Avsnitt 6.

.

5.4. Om du inte vill att den överenskomna VIP-medlemsavgiften ska debiteras dig inom en månad och därmed inte vill att något Tillgodohavande ska debiteras ditt medlemskonto, kan du pausa ditt VIP-medlemskap för respektive månad genom att Hoppa över en motsvarande funktion i ditt användarkonto (t.ex. ”Hoppa över nu”) eller genom att Handla senast den 5:e varje månad. Under den följande månaden måste du fatta ett nytt beslut. Du kan pausa så ofta du vill.

5.5. VIP-medlemskapet löper på obestämd tid och kan avslutas av dig när som helst utan föregående meddelande. För oss gäller en uppsägningstid om fyra veckor till månadsslutet. Ytterligare information om uppsägning av ditt basmedlemskap (utgångsdatum, kontaktuppgifter osv.) förklaras på våra »hjälpsidor.

6. JustFab-Tillgodohavanden: förvärv, inlösen, giltighet

6.1. Om du inte Hoppar över eller Handlar inom en månad enligt »Avsnitt 5.4 kommer vi att debitera din angivna betalningsmetod med den överenskomna VIP-medlemsavgiften. Du kommer då att krediteras med ett Tillgodohavande på ditt medlemskonto. Tillgodohavandet är ett elektroniskt betalningsmedel för produkter på JustFab. Ett Tillgodohavande har inget kontantvärde. För mer information om hur du använder dina Tillgodohavanden för att Handla på JustFab, klicka här.

6.2. Om du, efter att ha betalat med ett Tillgodohavande, har rätt till återbetalning av inköpspriset i händelse av uppsägning eller ånger av ett köp, kan du få detta i form av ett Tillgodohavande.

6.3. Du kan när som helst kontrollera i ditt medlemskonto hur många Tillgodohavanden ditt medlemskonto har.

6.4. Tillgodohavanden kan inte överföras.

6.5. Du kan lösa in dina Tillgodohavanden på ditt medlemskonto vid ett eller flera tillfällen under ditt VIP-medlemskap och efter att du har avslutat ditt VIP-medlemskap när du köper Produkter på vår webbplats.

6.6. Tillgodohavanden kommer att löpa ut 36 månader efter det datum som de krediteras ditt medlemskonto.

Beställningar, leverans och retur av Produkter

7. Köp av Produkter

7.1. I och med beställningen av Produkter och dess godkännande av oss ingås ett bindande köpeavtal mellan dig och oss på det sätt som beskrivs i följande bestämmelser.

7.2. Presentationen av Produkterna är ännu inte ett juridiskt bindande avtalserbjudande från vår sida, utan endast en icke-bindande inbjudan till dig att beställa Produkter. Endast när du beställer en Produkt lämnar du ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal för denna Produkt genom att klicka på beställningsknappen.

7.3. På webbsidan där du kan skicka din beställning genom att klicka på beställningsknappen sammanfattar vi innehållet i din beställning igen. Detta gör att du kan kontrollera uppgifterna och vid behov korrigera felaktiga uppgifter genom att använda navigeringsknapparna i din webbläsare eller motsvarande navigeringsfunktioner på vår webbplats för att växla till den webbplats där din information registrerades. Du kan också avbryta beställningsprocessen när som helst genom att stänga webbläsaren.

7.4. En automatiskt genererad bekräftelse på mottagande efter att ha skickat beställningen, som vi kan kombinera med en orderbekräftelse, är ännu inte ett godkännande av erbjudandet. Vi kan godkänna din beställning genom att skicka en leveransbekräftelse via e-post eller genom att leverera de beställda Produkterna inom fem dagar. Annars anses din beställning vara avvisad. Om din beställning avvisas och du har registrerat dig för ett VIP-medlemskap kommer ditt VIP-medlemskap automatiskt att konverteras till ett basmedlemskap efter avvisandet. Du är naturligtvis välkommen att bli VIP-medlem igen när som helst genom att gå med på att avsluta ett VIP-medlemskap igen i samband med din beställning genom att beställa Produkter, på de villkor som endast erbjuds VIP-medlemmar.

7.5. För att ge så många medlemmar som möjligt en möjlighet att beställa Produkterna tar vi endast emot beställningar som inkluderar vanliga hushållskvantiteter.

8. Villkorens lagring och tillgänglighet

8.1. Denna version av Villkoren kan skrivas ut, sparas eller laddas ner här som en »pdf-fil och sparas på din dator med lämpliga funktioner i din webbläsare. Dessutom kommer du att få dem från oss efter att ha slutfört din beställning i ett e-postmeddelande där, i enlighet med de juridiska kraven, innehållet i beställningen återges. Du kan också skriva ut eller spara detta e-postmeddelande. Slutligen lagrar vi din beställning på ditt medlemskonto. Du kan komma åt den där när du har loggat in.

8.2. Du kan läsa de aktuella Villkoren när som helst på vår webbplats. Om din beställning har gjorts för en tid sedan och Villkoren har ändrats under tiden, gäller den version av Villkoren i det e-postmeddelande som skickas efter att beställningen har gjorts, såvida vi inte i praktiken har kommit överens om ändringar i denna version med dig under tiden i enlighet med »Avsnitt 19. Därefter ska den ändrade versionen gälla. Vi skickar dig gärna den ursprungliga versionen av villkoren som gäller för dig via e-post på begäran.

9. Priser, fraktkostnader, prisjustering

9.1. De priser som anges vid beställning av Produkten gäller, som är olika för basmedlemmar och VIP-medlemmar. Om du aktiverar ditt VIP-medlemskap med beställningen är priserna för VIP-medlemskapet redan giltiga för dig. De angivna priserna inkluderar lagenlig moms och andra priskomponenter. Dessutom tillkommer kostnader för paketering och frakt, såvida inte fri frakt har överenskommits.

9.2. Vi förbehåller oss rätten att justera priset för VIP-medlemskap efter att avtalet har ingåtts om upphandlings- eller avsättningskostnaderna (”Totala kostnader”) hänförliga till priset för VIP-medlemskap på den svenska marknaden på grund av förändrade marknadsförhållanden och vi inte kan kompensera för denna ökning när vi balanserar den mot minskande andra kostnadsfaktorer (”Totalkostnadsökning”). Vi får endast justera priset för VIP-medlemskap med ett belopp som är nödvändigt för att kompensera för en Totalkostnadsökning, men inte för att generera ytterligare marginal. Vi får endast göra en prishöjning en gång per kalenderår. Vi samtycker också till att överföra minskningar av Totala kostnader till dig. Vår bedömningsgrund för beräkning av Totala kostnader är förändringar i följande kostnadselement, varigenom viktningen av de enskilda kostnadsfaktorerna vid beräkningen av våra totala kostnader minskar från vänster till höger: statliga avgifter. avgifter och skatter (exklusive moms), tarifflöner, börskurser, förändringar i importavgifter och kostnader för tekniskt tillhandahållande och distribution av våra tjänster. Dessutom förbehåller vi oss rätten att justera priset på VIP-medlemskapet (i) i händelse av en ökning av den lagstadgade momsen som är tillämplig på priset på VIP-medlemskapet (och är skyldiga att sänka priset i händelse av en minskning av detta) eller (ii) i händelse av en betydande förändring av konsumentprisindex för SCB. En betydande förändring bedöms vara en ökning med 0,5 procentenheter eller mer jämfört med samma period föregående år

9.3. Prisändringar enligt »Avsnitt 9.2 ska gälla tidigast trettio (30) dagar efter datumet för vårt e-postmeddelande till din senast registrerade e-postadress. Din rätt att säga upp VIP-medlemskapet enligt »Avsnitt 5.5 förblir opåverkad.

10. Tillgänglighet, leverans och frakt

10.1. Produkterna som erbjuds av oss har en leveranstid på cirka fem dagar, såvida vi inte uttryckligen anger något annat i början av beställningsprocessen.

10.2. Om inget annat överenskommits under beställningsprocessen levererar vi endast produkter till adresser inom Sverige.

11. Betalning av inköpspris och betalning av produkter

11.1. Inköpspriset förfaller omedelbart om inte ett senare betalningsdatum har överenskommits vid tidpunkten för beställningen eller tillkännages vid leverans. Däremot sker autogireringar eller jämförbara betalningstransaktioner (t.ex. kreditkortsavgifter) tidigast när din beställning skickas, så att du inte behöver betala innan produkterna är på väg till dig.

11.2. För betalning av inköpspriset erbjuder vi olika betalningsmetoder, som visas i början av orderprocessen. Du kan välja mellan dessa betalningsmetoder under beställningsprocessen eller när du aktiverar ditt VIP-medlemskap.

12. Äganderättsförbehåll

En Produkt ska förbli vår egendom tills hela priset har betalats.

Lagstadgad ångerrätt och ytterligare frivillig returrätt och rättigheter vid fel

13. Lagstadgad ångerrätt och ytterligare frivillig returrätt

13.1. Utöver de lagstadgade ångerrätterna enligt »Avsnitt 20 har du rätt att returnera eller byta Produkterna upp till 30 dagar efter mottagandet. Tidsfristen börjar löpa dagen efter att du har mottagit produkten. Det räcker med att produkterna skickas i tid för att tidsfristen ska kunna hållas.

13.2. Den ytterligare frivilliga rätten att returnera produkten ska endast gälla om Produkten är fullständig, oskadad och returneras i originalförpackningen. En inspektion av Produkten är tillåten, i den utsträckning det är möjligt och vanligt i en butik, t.ex. en kort provning.

13.3. Du kan utnyttja din ytterligare frivilliga rätt att returnera enligt detta »Avsnitt 13 genom att skicka Produkterna inom 30-dagarsperioden till följande adress:

TechStyle GmbH,

c/o Bleckmann Solutions B.V.

Maarten de Vriesstraat 18-20

5975 RW Sevenum, Nederländerna

13.4. När du utövar den ytterligare frivilliga returrätten kommer ett Tillgodohavande att debiteras ditt medlemskonto, eller så kommer ett Tillgodohavande att utfärdas till det betalda beloppet. En återbetalning av inköpspriset i kontanter är utesluten för den ytterligare frivilliga returrätten. Vi kommer att stå för kostnaderna för returen, förutsatt att du använder de kostnadsfria returmetoder som vi erbjuder på webbplatsen »Leverans och returer.

13.5. Den ytterligare frivilliga returrätten är ett tillägg till din lagstadgade ångerrätt avseende köp av Produkter och VIP-medlemskap för konsumenter. Bestämmelserna om ytterligare frivillig returrätt gäller enbart för detta, påverkar inte utövandet av den lagstadgade ångerrätten och begränsar den inte på något sätt. För utövande av lagstadgad ångerrätt gäller endast relevanta rättsliga bestämmelser som vi informerar dig om i »Ångeranvisning avseende köp av Produkter enligt »Avsnitt 20.1 och i »Ångeranvisning avseende VIP-medlemskap enligt »Avsnitt 20.2.

13a. Vår rätt att annullera aktiveringsordern efter att VIP-medlemskapet avbrutits

På grundval av en avtalsenlig ångerrätt har JustFab rätt att upphäva köpeavtalet med dig för den första beställning du lägger som VIP-medlem (”aktiveringsorder”) om du avbryter ditt VIP-medlemskap i enlighet med »Avsnitt 20.2 och inte tidigare har lagt någon beställning hos JustFab utöver aktiveringsordern. Om JustFab förklarar sitt upphävande genom att annullera din aktiveringsorder, måste JustFab och du returnera till varandra allt vad ni redan utbytt inom ramen för avtalets fullgörande. I detta fall har du dock rätt att köpa den/de beställda artikeln/artiklarna via aktiveringsordern till det pris till vilket du skulle kunna ha beställt artikeln/artiklarna i fråga som vanlig medlem (Basic Member). För att undvika tvivel: Denna ångerrätt gäller även om du tidigare varit VIP-medlem hos JustFab och avbryter ett nyligen ingånget VIP-medlemskap.

14. Ansvar för fel och samspelet mellan ångerrätt/returrätt och rättigheter i fall av fel

14.1. Vårt lagstadgade ansvar för fel ska gälla. Den ska fortsätta att existera utan begränsningar utöver de lagstadgade ångerrätterna enligt »Avsnitt 20 och den ytterligare frivilliga returrätten enligt »Avsnitt 13

14.2. Den lagstadgade ångerrätten enligt »Avsnitt 20 och den ytterligare frivilliga returrätten enligt »Avsnitt 13 ska föreligga oberoende av varandra.

Ansvar, ändringar i villkoren, slutbestämmelser, ångeranvisning etc.

15. Avtalsbrott, ansvar

15.1. I alla våra medlemmars intresse och för att JustFab ska fungera utan störningar förbehåller vi oss rätten att varna medlemmar vid överträdelser av dessa villkor eller – vid allvarliga överträdelser som utgör en god anledning till uppsägning – att säga upp VIP-medlemskapet utan förvarning och att radera eller ändra innehåll som skapats av medlemmar (virtuell inhemsk rätt).

15.2. Vi ska vara ansvariga utan begränsning för skadeståndskrav som uppstår på grund av vårt lagstadgade ansvar för fel, uppsåt och grov vårdslöshet samt för alla typer av skador som vi orsakar på grund av skador på liv, kropp eller hälsa. Dessutom ska vi utan begränsning vara ansvariga för skador som omfattas av ansvar enligt tvingande lagbestämmelser, särskilt produktsäkerhetslagen, samt i händelse av antagande om en garanti.

15.2.1. Med förbehåll för bestämmelserna i »Avsnitt 15.2 begränsar vi vårt lagstadgade ansvar för skador enligt följande:

 1. Vi är ansvariga i den utsträckning som är begränsad till den skada som typiskt sett kunde förutses vid tidpunkten för avtalets ingående vid lätt vårdslöst åsidosättande av väsentliga förpliktelser som följer av avtalsförhållandet (dvs. sådana avtalsförpliktelser vars uppfyllande i första hand gör det möjligt att fullgöra avtalet på ett korrekt sätt, vars åsidosättande äventyrar uppnåendet av avtalets syfte och vars efterlevnad våra kunder regelbundet förlitar sig på, s.k. "kardinalförpliktelser");
 2. vi ska inte hållas ansvariga för något vårdslöst brott mot icke-väsentliga skyldigheter som uppstår genom avtalsförhållandet.

15.2.2. I den utsträckning vi har begränsat eller uteslutit vårt ansvar ska detta gälla på samma sätt för ansvaret för våra juridiska representanter, anställda och auktoriserade ombud.

16. Immateriella rättigheter

Vi förbehåller oss exklusivt alla våra immateriella rättigheter och de får inte användas av medlemmar eller tredje parter, vare sig online eller offline, utan vårt skriftliga medgivande.

17. Förbehåll för ändringsrätt

17.1. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra bestämmelserna i dessa Villkor i enlighet med de krav som anges nedan, om en sådan ändring är rimlig för dig, med hänsyn till våra respektive intressen, och om vi har en anledning att ändra Villkoren.

17.2. Alla ändringar som skulle leda till en ändring av karaktären på våra huvudsakliga avtalsenliga skyldigheter ska uttryckligen uteslutas från ovanstående förbehåll för att ändra dessa Villkor. I sådana fall kommer vi att meddela dig om ändringarna i Villkoren och erbjuda dig att fortsätta avtalsförhållandet under de då ändrade villkoren.

17.3. En anledning till ändringen enligt »Avsnitt 17.1 föreligger,

 • om förändringen endast är fördelaktig för dig;
 • om ändringen är rent teknisk eller procedurmässig, såvida den inte har en betydande inverkan på dig;
 • om vi är skyldiga att föra Villkoren i överensstämmelse med tillämplig lag, i synnerhet om den tillämpliga rättsliga situationen ändras eller om vi är skyldiga att göra det till följd av ett domstolsbeslut (som inte är dessa Villkor) mot oss eller ett beslut av myndigheterna;
 • om vi inför kompletterande tjänster eller tjänsteelement som kräver en tjänstebeskrivning i Villkoren, såvida inte det befintliga avtalsförhållandet ändras negativt som ett resultat av detta.

17.4. Vi kommer att meddela dig om ändringar i dessa Villkor som omfattas av vår rätt att ändra via e-post innan de träder i kraft. Om du inte invänder mot giltigheten av de nya Villkoren inom sex veckor efter mottagandet av sådant e-postmeddelande, ska de ändrade Villkoren anses vara godkända. Vi åtar oss att specifikt hänvisa till betydelsen av sexveckorsperioden i ovannämnda e-postmeddelande (i synnerhet att de ändrade villkoren ska anses accepterade av dig om du inte invänder mot de nya villkoren inom perioden efter mottagandet av e-postmeddelandet).

17.5. Den ordinarie uppsägningsrätten som både du och vi har rätt till enligt »Avsnitt 4.4 och »Avsnitt 5.5 ska förbli opåverkad.

18. Gällande lag

Sveriges lag ska tillämpas på avtalsförbindelserna och andra rättsliga förbindelser mellan dig och oss – även vid gränsöverskridande beställningar. FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor och andra internationella avtal ska inte gälla. Detta lagval gäller dig som konsument endast om du inte berövas det skydd som ges genom tvingande bestämmelser i lagen i det land där du har din hemvist.

19. Diverse, Europeisk plattform för tvistlösning online

19.1. Om enskilda bestämmelser i dessa Villkor helt eller delvis blir ogiltiga, eller om dessa Villkor innehåller en lucka i bestämmelserna, ska giltigheten för återstående bestämmelser eller delar av sådana bestämmelser förbli opåverkade. De ogiltiga eller saknade bestämmelserna ska ersättas av respektive lagstadgat regelverk.

19.2. Som konsument har du rätt att vända dig till ett alternativt organ för tvistlösning i ditt hemland ifall du har ett klagomål om ett köp som inte kunde lösas genom direktkontakt med oss. I Sverige kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) direkt via www.arn.se.

20. Ångeranvisning, Produktköp och VIP-medlemskap

20.1. Ångeranvisning för Produktinköp

I följande ångeranvisning förklarar vi mer detaljerat din lagstadgade ångerrätt för varje enskilt köp av Produkter. Du har laglig rätt till denna ångerrätt, oavsett om du köper Produkter på vår onlineplattform i samband med ett VIP-medlemskap eller om du köper från oss utan att vara VIP-medlem.

Ångeranvisning

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att ångra detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon orsak. Ångerfristen löper ut 14 dagar från den dag då du, eller en tredje part som inte är transportören och som du angett, får varan i fysisk besittning. För att utöva ångerrätten måste du informera TechStyle Fashion Group Ltd., 25 Wilton Road, London SW1V 1LW, Storbritannien, telefon: 08-44683882, e-post: support@justfab.se genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas med post eller ett e-postmeddelande) om ditt beslut att ångra avtalet.

Du kan använda den bifogade mallen för ångerformulär, men det är inte obligatoriskt. För att uppfylla tidsfristen för ångerfristen är det tillräckligt att du skickar ditt meddelande om din ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut.

Effekter av ångerrätten

Om du ångrar detta avtal kommer vi att ersätta dig för alla betalningar som mottagits från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under inga omständigheter senare än 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att ångra detta avtal. Vi kommer att utföra sådan ersättning med samma betalningssätt som du använde för den första transaktionen, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till något annat. Du kommer under alla omständigheter inte att ådra dig några avgifter till följd av sådan ersättning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har mottagit varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till TechStyle Fashion Group Ltd., 25 Wilton Road, London SW1V 1LW, Storbritannien utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss att du ångrar detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varan innan tidsfristen på 14 dagar har löpt ut. Du måste stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du är endast ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än den som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Mall för ångerformulär

(om du vill ångra avtalet, fyll i och returnera detta formulär till oss).

 • Till TechStyle Fashion Group Ltd., 25 Wilton Road, London SW1V 1LW, Storbritannien, support@justfab.se
 • Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) ångrar mitt/ vårt (*) avtal om försäljning av följande varor (*)/för tillhandahållande av följande tjänst (*),
 • Beställd den (*)/mottagen den (*),
 • Konsumentens/konsumenternas namn,
 • Konsumentens/konsumenternas adress,
 • Konsumentens/konsumenternas e-postadress eller telefonnummer,
 • Konsumentens/konsumenternas namnteckning (endast om det rör sig om ett meddelande på papper),
 • Datum

(*) (*) Stryk det som är tillämpligt

20.2. Ångeranvisning VIP-medlemskap

I följande ångeranvisning förklarar vi mer detaljerat din lagstadgade ångerrätt i samband med tecknandet av ett VIP-medlemskap. Denna ångerrätt beviljas dig enligt lag och är oberoende av och existerar i tillägg till den ångerrätt som du har rätt till avseende köp av produkter på vår online-plattform.

Ångeranvisning

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att ångra detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon orsak. Ångerfristen löper ut 14 dagar från den dag då avtalet ingås. För att utöva din ångerrätt måste du informera TechStyle Fashion Group Ltd., 25 Wilton Road, London SW1V 1LW, Storbritannien, telefon: 08-44683882, e-post: support@justfab.se genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas med post eller e-post) om ditt beslut att ångra detta avtal.

Du kan använda den bifogade mallen för ångerformulär, men det är inte obligatoriskt. För att uppfylla tidsfristen för ångerfristen är det tillräckligt att du skickar ditt meddelande om din ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut.

Effekter av ångerrätten

Om du ångrar detta avtal kommer vi att ersätta dig för alla betalningar som mottagits från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under inga omständigheter senare än 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att ångra detta avtal. Vi kommer att utföra sådan ersättning med samma betalningssätt som du använde för den första transaktionen, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till något annat. Du kommer under alla omständigheter inte att ådra dig några avgifter till följd av sådan ersättning.

Mall för ångerformulär

(om du vill ångra avtalet, fyll i och returnera detta formulär till oss).

 • Till TechStyle Fashion Group Ltd., 25 Wilton Road, London SW1V 1LW, Storbritannien, support@justfab.se
 • Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) ångrar mitt/ vårt (*) köpeavtal om följande varor (*)/för tillhandahållande av följande tjänst (*),
 • Beställd den (*)/mottagen den (*),
 • Konsumentens/konsumenternas namn,
 • Konsumentens (konsumenternas) adress,
 • Konsumentens (konsumenternas) namnteckning (endast om det rör sig om en papperskommunikation),
 • Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt

 

Version 03/2023

Integritetspolicy

Välkommen till JustFab! Vi bryr oss mycket om integritet. Vi åtar oss att vara transparenta avseende våra integritetsrutiner, inklusive hur vi behandlar, samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy, tillsammans med det material det hänvisar till, beskriver bland annat:

 • vilka personuppgifter vi samlar in eller tar emot på eller via:
 • webbplatsen http://www.justfab.se (”webbplatsen”),
 • andra JustFab-produkter eller tjänster samt
 • all annan skriftlig eller muntlig kommunikation, t.ex. e-post eller telefon, med dig (sammantaget ”tjänster”),
 • hur vi använder sådana uppgifter samt
 • de åtgärder vi vidtar för att skydda uppgifterna.

Vi behöver bland annat använda dina personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och för att tillhandahålla dig tjänsterna. Läs detta integritetsmeddelande noggrant innan du använder tjänsterna. Om du inte vill att vi ska samla in eller använda dina uppgifter på de sätt som beskrivs i detta meddelande ska du inte använda tjänsterna.

INNEHÅLL

 1. OM OSS
 2. PERSONUPPGIFTSKATEGORIER
 3. MINDERÅRIGA
 4. BEHANDLINGSÄNDAMÅL, RÄTTSLIG GRUND
 5. HUR VI DELAR UPPGIFTER MED TREDJE PARTER
 6. INTERNATIONELLA DATAÖVERFÖRINGAR
 7. DINA RÄTTIGHETER OCH ALTERNATIV
 8. LAGRING AV DINA UPPGIFTER
 9. UPPGIFTSSÄKERHET
 10. ÄNDRINGAR I DETTA MEDDELANDE
 11. KONTAKTA OSS, DATASKYDDSMYNDIGHET, KLAGOMÅL

1. OM OSS

Vi är TechStyle Fashion Group Ltd, ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer: 12716082 och med huvudkontor på 25 Wilton Road, London SW1V 1LW, Storbritannien (”vi” eller ”oss”). Vi driver tjänsterna och är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter framställs i avsnitt 11.

2. PERSONUPPGIFTSKATEGORIER

När du använder tjänsterna behandlar vi följande personuppgifter om dig:

 • Registrering, kontoinställningar, användning av tjänsten: När du registrerar dig för våra tjänster behandlar vi de följande uppgiftskategorierna:
  • namn, e-postadress, kund-ID, postadress, faktureringsadress, leveransadress, telefonnummer, betalningsmetod, demografiska uppgifter som kön, födelsedag och andra personidentifierare, affärsmässiga uppgifter som beställningshistorik, beställnings-ID, inköpta artiklar, storlek, stil och produktönskemål, produktrecensioner, samt andra unika identifierare. Du har rätt att granska, redigera och under vissa omständigheter radera dessa uppgifter via dina kontoinställningar.
 • Automatiserad information: Vi tar emot och registrerar teknisk information automatiskt från din webbläsare eller din mobila enhet när du använder tjänsterna:
  • t.ex. IP-adress eller unik enhetsidentifierare, information om vilka sidor du besöker. Denna information lagras i loggfiler och samlas in automatiskt. Vi kan kombinera denna information med annan information som vi eller de vi samarbetar med samlar in om dig.
  • Vi samlar också in information när du kommunicerar med oss via våra kundtjänstkanaler, såsom via telefon, livechatt, webbmeddelanden och tredjepartsplattformar för kundrecension. I enlighet med tillämplig lag och policy för datalagring spelar vi in och lagrar telefonsamtal och livechattutskrifter när du kontaktar oss via våra kundtjänstkanaler. Observera att vi använder chatbots/virtuella assistenter för att hjälpa till med vanliga kundtjänstförfrågningar och frågor när du initierar och interagerar med livechattfunktionen som finns på vår webbplats. Genom att använda livechatt samtycker du till den praxis som beskrivs i detta sekretessmeddelande.
  • Vi samlar dessutom in enhetsspecifik information automatiskt när du använder tjänsterna, inklusive information om maskinvarumodell, operativsystem, appversion, appanvändning, webbläsare, IP-adress och enhetsidentifierare. Vi använder också teknik för återuppspelning av sessioner för att automatiskt samla in och analysera information om besökarnas interaktioner, som användningen av webbplatsen, tid på webbsidan, webbläsare som används för att komma åt. Observera att JustFab inte samlar in någon personlig information genom sessionsreplay-teknik. För mer information om vår användning av cookies och liknande teknik, se vår cookiepolicy.
 • Statistisk prestandainformation: Vi använder programvara för datastatistik för att registrera information om exempelvis hur ofta du använder appen, vad som händer i appen, sammanlagd användning, prestandainformation, fel i appen och felsökningsinformation samt var appen hämtades från.
 • Transaktionsinformation: När du gör ett köp, retur eller byte samlar vi in information om transaktionen, såsom produktinformation och datum och plats för köpet, returen eller bytet.
 • Mobilinformation: När du går in på vår webbplats från en mobil enhet kan vi få information om din plats och din mobila enhet, såsom unika enhetsidentifierare och ungefärlig geolokaliseringsinformation i enlighet med dina enhetsbehörigheter. Du kan använda våra tjänster utan att aktivera platsinformation via din enhet, men detta kan påverka vissa funktioner som är tillgängliga i tjänsterna.
 • Information från tredje parter: Du kan välja att ansluta till tjänsterna eller registrera ett JustFab-konto via en app från tredje part, t.ex. Facebook, som vi erhåller personuppgifter från. Vi kan också samla in offentliga uppgifter för att kunna kontakta dig.

3. MINDERÅRIGA

Det är särskilt viktigt för oss att skydda barns integritet. Tjänsterna vänder sig inte till barn och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn. Använd inte tjänsterna om du är yngre än 18 år. Om vi får kännedom om att vi har samlat in eller erhållit personuppgifter från någon som är yngre än 18 år raderar vi uppgifterna. Om du är en förälder eller vårdnadshavare och upptäcker att ditt barn har givit oss personuppgifter ber vi dig att kontakta oss så som beskrivs i avsnitt 11.

4. BEHANDLINGSÄNDAMÅL, RÄTTSLIG GRUND

Behandlingsändamål

Information om varje behandlingsändamål.

Rättslig grund

Motsvarande rättslig grund.
Tillhandahålla och förbättra tjänsterna: Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsterna och våra produkter och för fakturering och betalningar, identifiering och autentisering, registrering, kontoinställningar, användning av tjänsterna, målinriktad reklam, allmän forskning samt sammanlagda rapporter. Vi kan få information om vilka produkter och tjänster du är intresserad av från ditt webbläsnings- och inköpsbeteende, både via och utanför tjänsterna och vi kan föreslå potentiella inköp som ett resultat av detta. Vi kan också kontakta dig via telefon eller annan elektronisk kanal för att ge support. Behandlingen är nödvändig för att utföra vårt avtal som reglerar vår leverans av tjänsterna till dig eller också behandlar vi dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att anpassa tjänsterna för att hjälpa dig att upptäcka produkter och tjänster som du är intresserad av. Vi använder och delar dina uppgifter för att ge oss möjlighet att fullfölja våra berättigade intressen av att förstå hur tjänsterna används och för att utforska sätt att förbättra tjänsterna. Vi ber dig om ditt samtycke när vi behöver det.
Skicka transaktionsmeddelanden till dig: Vi behandlar dina uppgifter för att skicka tjänsterelaterade meddelanden till dig via e-post eller andra metoder. Exempel på tjänsterelaterade meddelanden omfattar bekräftelse av din e-postadress eller ett välkomstmeddelande när du registrerar ett konto, en bekräftelse när du gör en beställning, information om tjänstens tillgänglighet, information om ändringar i viktiga funktioner i tjänsten och korrespondens med vårt supportteam. Vi kan också kontakta dig på telefon för transaktionsrelaterade ärenden eller för att tillhandahålla support. Behandlingen är nödvändig för att utföra vårt avtal med dig.
Skicka reklammeddelanden till dig: Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka reklammeddelanden till via e-post eller andra metoder. Du kan avregistrera dig från reklammeddelanden när som helst via avregistreringslänken som ingår i sådana meddelanden eller via dina kontoinställningar. Om du avregistrerar dig kan vi fortfarande skicka e-postmeddelanden som inte är avsedda för marknadsföring, t.ex. meddelanden om våra pågående affärsrelationer. Ditt samtycke om vi inte har laglig rätt att skicka reklammeddelanden till dig utan ditt samtycke.
Efterlevnad av lagar, förebyggande av bedrägerier och säkerhet: Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter eller delar dem med en tredje part under följande begränsade omständigheter:
 • som svar på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter,
 • för att efterleva en stämning, ett domstolsbeslut, en rättsprocess eller andra rättsliga krav eller
 • när vi i god tro anser att sådan behandling rimligen är nödvändig för att efterleva lagen, förhindra överhängande fysisk skada eller ekonomisk förlust eller utreda, förhindra eller vidta åtgärder mot olagliga aktiviteter, misstänkt bedrägeri, hot mot vår egendom eller brott mot våra villkor.
Behandlingen är nödvändig för att efterleva våra rättsliga förpliktelser eller om vi har ett berättigat intresse. I sällsynta fall kan det också vara nödvändigt i allmänhetens intresse eller för att förhindra dödsfall eller personskada.
Försvar av våra juridiska rättigheter: Vi behandlar dina personuppgifter för att skydda, hävda eller utöva våra juridiska rättigheter eller för att försvara oss mot rättsliga anspråk, inklusive att inkassera en skuld. Behandlingen är baserad på vårt berättigade intresse.
Framtida företagsaktiviteter: Vi kan behöva överföra dina personuppgifter till en tredje part i samband med framtida företagsaktiviteter, t.ex. försäljning, sammanslagning, likvidation, konkurs eller överlåtelse av hela eller en betydande del av vår verksamhet eller våra tillgångar. Behandlingen är baserad på våra berättigade intressen, i synnerhet vårt intresse av att fatta beslut som ger vår verksamhet möjlighet att utvecklas på lång sikt.
För att skapa anonyma data för forskning och utveckling: Vi sammanställer och avpersonifierar demografiska uppgifter så att dina personuppgifter inte avslöjas, i syfte att dela sammanlagda demografiska data med tredje parter, inklusive för att efterleva våra rapporteringsförpliktelser, för verksamhets- eller marknadsföringsändamål eller för att hjälpa tredje parter att förstå tjänsterna och vår verksamhet. Behandlingen är baserad på vårt berättigade intresse av att analysera vår verksamhets räckvidd och effektivitet.
Statistisk prestandainformation: Vi använder datastatistik för att säkerställa och förbättra tjänsternas funktioner. Vi använder mobil statistikprogramvara för att vi ska kunna förstå hur appen fungerar i din mobila enhet. Behandlingen är baserad på våra berättigade intressen, vilket också är fördelaktigt för dig eftersom vi använder dessa data för att förbättra användarupplevelsen och tillhandahålla tjänster i högre kvalitet. Behandlingen är baserad på våra berättigade intressen, vilket också är fördelaktigt för dig eftersom vi använder dessa data för att förbättra användarupplevelsen och tillhandahålla tjänster i högre kvalitet.
Platsinformation: Vi behandlar platsinformation som du anger i din profil eller som vi erhåller via din IP-adress eller mer exakt information så som framställs i avsnitt 2. För att tillhandahålla funktioner och förbättra och anpassa tjänsterna. Exempelvis för intern statistik och prestandaövervakning, för att lokalanpassa innehåll och för reklamändamål (med hjälp av icke-exakt platsinformation). Vissa icke-exakta platstjänster, t.ex. för säkerhet och lokalanpassning av policyer baserade på din IP- eller profiladress, är avgörande för att tjänsterna ska fungera. Behandlingen av icke-exakt platsinformation är baserad på vårt berättigade intresse.

5. HUR VI DELAR UPPGIFTER MED TREDJE PARTER

Vi delar dina personuppgifter med följande tredje parter i följande sammanhang, förutsatt att vi har en rättslig grund för att göra det eller att du uttryckligen har gjort sådana personuppgifter offentliga.

 • Tjänsteleverantörer, konsulter och leverantörer
  • Utföra avtalsförpliktelserna i våra villkor och tillhandahålla dig tjänsterna.
  • Uppfylla våra berättigade intressen.
  • Skydda JustFabs, dess kunders eller någon annan tredje parts personliga säkerhet och egendom.
  • Tillhandahålla eller förbättra våra tjänster och säkerheten för våra tjänster, webbplatser och appar, inklusive underlätta identifiering och autentisering, målriktad reklam online och offline, allmän forskning och sammanlagda rapporter, anpassning av kunders upplevelser med webbplatser och appar.
  • Ge tredje parter möjlighet att utföra tjänster på uppdrag av JustFab, inklusive men inte begränsat till betalningsbehandling, kurirer, forskning, statistik och säkerhet, för att hjälpa JustFab att driva, tillhandahålla och marknadsföra tjänsterna.
 • Offentliga myndigheter, inklusive domstolar och polisiära organ
  • Efterleva en rättslig förpliktelse eller ett rättsligt eller administrativt beslut eller i samband med rättsliga eller administrativa förfaranden.
  • Skydda JustFabs och våra ombuds, kunders och tredje parters rättigheter och egendom, inklusive rätten att upprätthålla våra villkor.
 • Tredje parter under en sammanslagning
  • Underlätta förhandlingen om någon form av sammanslagning och förvärv eller avveckling, transaktion eller förfarande som omfattar försäljning, överlåtelse, avhändande eller utlämnande av hela eller en del av vår verksamhet eller våra tillgångar till ett annat företag. Personuppgifter kan överföras som en affärstillgång i händelse av insolvens, konkurs eller konkursförvaltning. Om en annan enhet förvärvar vårt företag, vår verksamhet eller våra tillgångar kommer den enheten att inneha de personuppgifter som har samlats in av oss och överta de rättigheter och förpliktelser avseende dina personuppgifter som beskrivs i detta meddelande. Men innan personuppgifterna överförs kommer JustFab och den tredje parten att efterleva alla nödvändiga rättsliga eller administrativa förfaranden.
 • Programleverans från tredje part:Insticksprogram eller tillägg från tredje part kan samla in information om din användning av tjänsterna. När du exempelvis öppnar en sida på webbplatsen som har ett socialt insticksprogram från en tredje parts webbplats eller tjänst, t.ex. en ”Gilla”- eller ”Skicka”-knapp, hämtar du dessutom innehåll från den tredje partens webbplats. Sådan interaktion är föremål för den tredje partens integritetsrutiner. I tillägg därtill används vissa cookies och annan liknande teknik på webbplatsen av tredje parter för målinriktad online-reklam och andra ändamål. Dessa tekniker ger den tredje parten möjlighet att känna igen din dator eller mobila enhet varje gång du använder tjänsterna. Observera att när du använder tredje parts webbplatser eller tjänster gäller den tredje partens villkor och integritetsrutiner för din användning av sådana webbplatser eller tjänster. Vi väljer och hanterar den teknik från tredje part som tillhandahålls genom tjänsterna. Men eftersom dessa är tredje parts tekniker är de föremål för den tredje partens integritetspolicy. Läs vår cookiepolicy om du behöver mer information. Om du tillhandahåller tredje parter dina personuppgifter kan olika integritetsrutiner gälla för användning eller utlämnande av de uppgifter du ger dem. Vi är i princip inte ansvariga integritets- eller säkerhetsrutinerna avseende tredje parts webbplatser eller tjänster, inklusive de som är länkade till eller från tjänsterna. Vi rekommenderar att du läser deras integritetsmeddelanden och ställer frågor till tredje parter innan du tillhandahåller dem dina personuppgifter.

6. INTERNATIONELLA DATAÖVERFÖRINGAR

Vi är en del av en global koncern. När vi tillhandahåller våra tjänster behandlar vi dina personuppgifter i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), USA och andra länder där vi och våra partner är verksamma för de ändamål som beskrivs i detta meddelande. Detta omfattar delning av dina uppgifter med TFG Holding, Inc., vårt moderbolag i USA, och andra företag i vår globala koncern, såväl som med tredje parts tjänsteleverantörer.

När dina personuppgifter överförs från ditt hemland till ett annat land kan lagarna och reglerna som skyddar uppgifterna i det land de överförs till skilja sig från lagarna och reglerna i det land där du är bosatt. Vi kommer endast att överföra dina uppgifter till de länder som vi enligt lag har tillåtelse att göra det till och vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter fortsätter att omfattas av lämpligt skydd.

6.1 Överföringsmekanismer

När vi överför personuppgifter till ett tredjeland utanför Storbritannien gör vi det baserat på en eller flera av följande rättsliga grunder och överföringsmekanismer:

 • Nödvändigt för att utföra vårt avtal med dig. Du kan välja om du vill använda tjänsterna eller ej. Men om du vill använda tjänsterna måste du samtycka till de villkor som framställs i avtalet mellan oss och dig. Eftersom vi använder teknisk infrastruktur i EES, USA och andra länder för att leverera tjänsterna till dig i enlighet med vårt avtal med dig måste vi överföra dina personuppgifter inom EES, till USA och till andra jurisdiktioner så som nödvändigt för att kunna tillhandahålla tjänsterna. Vi kan inte tillhandahålla dig tjänsterna och utföra vårt avtal med dig utan att överföra dina uppgifter på detta sätt.

I tillämpliga fall förlitar vi oss på befintliga beslut av Europeiska kommissionen, där kommissionen har föreskrivit att vissa tredjeländer ska tillhandahålla en i allt väsentligt likvärdig dataskyddsnivå som enligt GDPR (t.ex. för överföring från EES till Storbritannien). Beslut om tillräcklighet av Storbritanniens utrikesminister, baserat på artikel 45 i Storbritanniens GDPR och avsnitt 17A i Data Protection Act 2018 - för mer information och för att få tillgång till hela listan över länder som hittills bedömts vara tillräckliga, kolla här. I avsaknad av ett beslut om adekvat skyddsnivå har vi också implementerat lämpliga överföringsmekanismer för att skydda dina personuppgifter när vi överför dem utanför Storbritannien.

 • Standardavtalsklausul/modellklausuler. Europeiska kommissionen har antagit standardavtalsklausuler (kallas även modellklausuler) som tillhandahåller skyddsåtgärder för personuppgifter som överförs utanför Storbritannien. Du kan se standardavtalsklausulerna här, på kommissionens webbplats.

Om du vill ha en kopia av standardavtalsklausulerna kan du skicka en skriftlig begäran till: Techstyle Fashion Group Ltd, Attn: General Counsel, 25 Wilton Road, London SW1V 1LW, Storbritannien.

 • Bindande företagsregler. Det kan hända att vissa av våra partner har implementerat bindande företagsregler för att skydda dina personuppgifter under internationella överföringar från EES till tredjeländer inom våra partnerorganisationer.

EU-US Data Privacy Framework: TFG Holding Inc. och vissa andra företag i vår grupp deltar i EU-US Data Privacy Framework (”EU-US DPF”) och Storbritanniens tillägg till EU-US Data Privacy Framework (”UK Utvidgning till EU-US DPF”) som en del av vårt åtagande att upprätthålla höga dataskyddsstandarder vid överföring av personlig information mellan Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”), Storbritannien och USA. Vi har åtagit oss att följa förpliktelserna enligt Privacy Framework Principles ("EU-US Data Privacy Principles") och UK Extension to EU-US DPF, som anges av US Department of Commerce.

JustFab har certifierat till det amerikanska handelsdepartementet att det följer "EU-US DPF-principerna" när det gäller behandling av personuppgifter som erhållits från Europeiska unionen och Storbritannien i förlitande på EU-US DPF och UK Extension till EU-US DPF. Om det finns någon konflikt mellan villkoren i denna integritetspolicy och EU-US DPF-principerna ska principerna gälla. För att lära dig mer om programmet Data Privacy Framework (“DPF”) och för att se vår certifiering, besök här.

I enlighet med EU-US DPF-principerna är vi förpliktigade att lösa klagomål om dina integritetsrättigheter och insamling eller användning av din personliga information som överförts till USA i enlighet med EU-US DPF-principerna och Storbritanniens förlängning enligt beskrivning i avsnitt 11 .

7. DINA RÄTTIGHETER OCH ALTERNATIV

 • Begära åtkomst till dina personuppgifter för att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
 • Begära rättelse av de personuppgifter vi har om dig för att få eventuella ofullständiga eller felaktiga uppgifter rättade, även om vi kan behöva verifiera riktigheten i de nya uppgifter du tillhandahåller oss.
 • Begära radering av dina personuppgifter för att be oss att radera eller ta bort personuppgifter om det inte finns en god anledning eller ett berättigat intresse för oss att fortsätta att behandla dem. Observera dock att det kan hända att vi inte kan uppfylla din begäran om radering på grund av specifika rättsliga skäl som vi, om tillämpligt, informerar dig om när vi får in din begäran. Detta kan exempelvis vara en situation där vi har en rättslig förpliktelse att behålla och lagra dina personuppgifter.
 • Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter för att be oss att stoppa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Begära portabilitet, dvs. överföring av dina personuppgifter till dig eller en tredje part. I ett sådant fall ger vi dig eller en tredje part som du har valt dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller personuppgifter som du ursprungligen gav oss samtycke till att använda eller om vi använde personuppgifterna för att utföra ett avtal med dig eller tillhandahålla dig tjänster.
 • Göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter om vi, så som förklaras i avsnitt 4, behandlar dina uppgifter baserat på våra berättigade intressen och det förekommer något avseende din specifika situation som leder till att du vill göra invändningar mot behandling baserat på denna grund, eftersom du anser att det påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall kan vi visa att vi har övertygande berättigande skäl att behandla dina personuppgifter som åsidosätter dina rättigheter och friheter.

Om du har givit ditt samtycke till behandling av dina uppgifter har du rätt att ta tillbaka ditt samtycke när som helst, med verkan i framtiden. Tillbakatagandet av samtycket påverkar inte lagenligheten av vår behandling baserad på samtycket som utfördes före ditt tillbakatagande.

Vi samarbetar med tredje parter för att hantera våra annonser på andra webbplatser. Dessa tredje parter kan använda cookies eller liknande tekniker för att visa dig annonser baserat på dina webbläsningsaktiviteter och intressen. Om du har valt att ansluta ditt konto till en tredje parts app, t.ex. Facebook, kan du ändra dina inställningar via dina kontoinställningar.

8. LAGRING AV DINA UPPGIFTER

Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge ditt konto är aktivt, så länge det behövs för att tillhandahålla dig tjänsterna eller på annat sätt så som nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy.

Vi kan dock vara skyldiga att lagra dina personuppgifter på grund av vissa rättsliga krav, t.ex. för rättsliga och/eller administrativa förfaranden. När den lagringsperiod som är resultatet av sådana förfaranden har utgått raderar vi personuppgifterna.

9. UPPGIFTSSÄKERHET

Säkerheten för dina personuppgifter är mycket viktig för oss. Vi följer allmänt accepterade regler för att skydda de uppgifter vi samlar in och tar emot, både under överföringen och efter att uppgifterna har tagits emot. Vi upprätthåller lämpliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda dina upprätthålla mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, obehörig ändring, obehörigt utlämnande eller obehörig åtkomst, missbruk och alla andra olagliga typer av behandling. Dessa omfattar exempelvis brandväggar, kryptering, lösenordsskydd och andra åtkomst- och autentiseringskontroller. Observera dock att ingen överförings- eller lagringsmetod är helt säker. Även om vi strävar efter att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera deras absoluta säkerhet. Dina kontouppgifter skyddas med ett lösenord. Det är viktigt att du skyddar ditt konto och dina uppgifter mot obehörig åtkomst genom att välja ditt lösenord noggrant och hålla ditt lösenord och din dator säkra, t.ex. genom att logga ut efter att du har använt tjänsterna. Om du tror att dina personuppgifters säkerhet har äventyrats ber vi att du kontaktar oss så som beskrivs i avsnitt 11. Om vi får kännedom om att dina uppgifter har äventyrats informerar vi dig i enlighet med tillämplig lag.

10. ÄNDRINGAR I DETTA MEDDELANDE

Detta meddelande kan ändras då och då. Vi informerar dig om ändringarna genom att publicera dem på eller via tjänsterna eller genom att skicka ett e-postmeddelande om ändringarna till dig och/eller genom att publicera en uppdatering i versionsanteckningarna på appens plattform. Alla ändringar träder i kraft vid det tidigaste av 14 kalenderdagar efter att vi skickat ett e-postmeddelande om dem eller 14 dagar efter att vi publicerat ändringarna på eller via tjänsterna. Vi rekommenderar att du kontrollerar denna sida regelbundet och granskar eventuella ändringar. Om vi gör väsentliga ändringar i vårt sätt att använda dina personuppgifter informerar vi dig om dem genom att skicka ett e-postmeddelande till den senaste e-postadress du gav oss och genom att publicera ett meddelande om ändringarna på vår webbplats.

11. KONTAKTA OSS, DATASKYDDSMYNDIGHET, KLAGOMÅL

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande, dina personuppgifter eller dina valmöjligheter och rättigheter kan du kontakta:

 • vårt supportteam:
  • skriftligen på adressen som anges i avsnitt 1,
  • genom att skicka ett e-postmeddelande till support@justfab.se eller
  • genom att ringa oss på 08 - 446 838 82 eller
 • vårt dataskyddsombud för EU:
 • Du har också rätt att framföra ett klagomål mot oss till Berlins ombudsman för dataskydd och informationsfrihet. Berlins ombudsman är vår ledande tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor. Kontaktuppgifterna för Berlins ombudsman är:

  Adress: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

  Friedrichstrasse 219

  10965 Berlin

  Tyskland

  E-post: mailbox@datenschutz-berlin.de

  Telefon: +49 303 123 1113

  Om du är bosatt inom EES har du rätt att även framföra ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet. Du kan få information om din lokala myndighet här.

  I enlighet med EU-US DPF och UK Extension to EU-US DPF, åtar sig JustFab att lösa EU-US DPF Principles-relaterade klagomål om vår insamling och användning av din personliga information. Individer inom EU och Storbritannien med förfrågningar eller klagomål angående denna integritetspolicy bör först kontakta JustFab på:

  TechStyle Fashion Group Ltd. Attn: Privacy Department Address: Water Lane, Wycliffe House Wilmslow – Cheshire SK9 5AF United Kingdom

  JustFab har vidare åtagit sig att hänvisa olösta EU-U.S. DPF Principles-relaterade klagomål rörande vår hantering av personuppgifter som tagits emot med stöd av EU-U.S. DPF och Storbritanniens förlängning till EU-U.S. DPF till en icke-vinstdrivande alternativ tvistlösningsleverantör belägen i USA och drivs av Council of Better Business Bureaus. Om du inte får ett bekräftelse på ditt klagomål i tid, eller om ditt klagomål inte behandlas på ett tillfredsställande sätt, besök här för mer information eller för att lämna in ett klagomål. Det kostar inget för konsumenter att ringa eller använda denna oberoende mekanism för tvistlösning.

  Under vissa begränsade förhållanden kan individer inom EU och Storbritannien åberopa bindande skiljedom inför en panel som ska inrättas av det amerikanska handelsdepartementet, EU:s dataskyddsmyndigheter (DPAs), UK Information Commissioner's Office (ICO).

  2023-09